Finanza

You are here POJIŠTĚNÍ Pojištění obecně Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů (FPV) představuje nezávislou instituci, která chrání peníze občanů v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách na území České republiky.

Fond představuje ochranu před krachem a finančními problémy členských institucí, za které v tom případě bude fond pojištění vkladů ručit.

Princip ochrany peněz

Fond pojištění vkladů chrání především účty v bankách, stavebních spořitelnách a družstvech a to do výše 100 000 Eur a jeho ekvivalentu v českých korunách (v současnosti cca 2 400 000 Kč). Jde o součet všech vkladů fyzické či právnické osoby u jedné instituce. Tím pádem není důležité, kolik účtů u dané společnosti člověk má, ale celková výše částky, kterou má v bance či jinde uloženou.

Zahraniční banky a ochrana

Fond pojištění vkladů se týká českých vlastníků bank. Vklady u poboček zahraničních bank, které působí na českém trhu, jsou také pojištěny, ale v systému domovské země mateřské banky. Společnosti jako ING, AXA či mBank, které u nás mají pouze pobočku, mají pojištění vklady také, ale podle domovské země. Obvykle je limit buď stejný jako u nás či vyšší.

Pojištění vklady

Pojištění vklady Fondem pojištění vkladů představují především běžné účty, spořící účty, termínované účty, vkladové účty a vkladové knížky. Nepojištění vklady z titulu Fondu pojištění vkladů jsou směnky, vklady bank jako takových, podřízené dluhy, vklady finančních institucí například podílových fondu či penzijních fondů a žádné cenné papíry – tedy ani dluhopisy, akcie či podílové listy.