Finanza

You are here Leasing

Leasing

Leasing

Leasing je velice specifickým obchodem. V naší zemi má leasing dvě klasické formy. Operativní a finanční leasing. Oba se diferencují v celé řadě věcí, avšak přesto mají základní myšlenku společnou. Jedna strana smlouvy poskytuje nějaký předmět k užívání a druhá strana tento předmět užívá.

Za to platí straně poskytující úhradu ve formě úroků a případně splácení předmětné částky (u finančního leasingu).

Finanční leasing

Finanční leasing funguje jako jakýsi prodej na splátky. Předmět leasingu je však po celou dobu trvání tohoto vztahu majetkem leasingové společnosti, která majetek původně vlastnila. Nájemce může však tento majetek používat dle své libosti a leasingové společnosti splácí postupně jak částku za nákup majetku tak i úroky, o které jsou leasingové splátky navýšeny. Leasingová společnost tak nepodstupuje takové riziko, které by podstupovala v případě prodeje majetku a obyčejném splácení. Při leasingu totiž může při nedodržení smlouvy a neplacení leasingových splátek majetek okamžitě nájemci odebrat, jelikož ho stále vlastní. Po uplynutí doby leasingu už majetek přechází na nového majitele, který ho leasingovými splátkami leasingové společnosti zaplatil.

Operativní leasing

Jde o jakousi lehčí verzi klasického finančního leasingu. Nájemce používá majetek leasingové společnosti stejně jako u finančního leasingu. Také s ním může nakládat dle své libosti a za to platí leasingové společnosti určitou sumu. Avšak po skončení operativního leasingu nepřechází majetková práva na nájemce, ale majetek se vrací zpět k leasingové společnosti. Jde o obvykle o stroje, které mají podstatně delší dobu životnosti, než je doba leasingu a představují významné finanční částky pro nájemce. Ten tak může po krátký čas využívat relativně velmi drahý majetek, na který by jinak prostředky rozhodně neměl.