Finanza

You are here Termínované vklady

Termínované vklady

Termínované vklady

Termínované vklady jsou jednou ze základních možností spoření a investování. Termínovaný vklad je velice specifická forma investice, o kterou se její majitel nemusí takřka starat. Jde o jednoduchý produkt, který je vhodný jak pro menší několika tisícové částky, tak i pro větší objemové sumy.

Variantnost termínovaných vkladů je velice vysoká. Některé jsou zajištěné, jiné naopak s potenciálním vysokým možným výnosem bez zajištění.

Princip termínovaného vkladu

Termínovaný vklad funguje na jednoduchém principu vložení určité sumy peněz do banky a po předem jasně stanovené době je možné peníze opět získat zpět. Důležité je u termínovaných vkladů dobře odhadnout dobu, po kterou nebude člověk peníze potřebovat. Jinak se totiž vystavuje riziku placení sankcí, za předčasné zrušení termínovaného vkladu. Po uplynutí sjednané doby náleží klientovi vložená částka a úrok. Pokud šlo o zajištěný termínovaný vklad, je obvykle vyplácena částka, která není menší, než částka vložená.

Možnosti termínovaných vkladů

Termínované vklady se liší podle stupně rizika, doby trvání, výnosu a způsobu úročení. Riziko se projevuje v tom, kam budou peníze následně investovány. Banka totiž peníze

nenechává na daném účtu, ale dále je investuje, aby vydělala na výplatu pro svého klienta. Riziko spočívá v tom, že termínovaný vklad je na dobu určitou, a pokud tedy v době výplaty vkladu bude špatná ekonomická situace, člověk na tomto vkladu nemusí příliš vydělat. U negarantovaných vkladů může dokonce i o nějaké finanční prostředky přijít. Proto je vždy důležité číst poctivě smlouvy o termínovaném vkladu.

Použití termínovaných vkladů

Termínovaný vklad je nejlepší využít, pokud máte k dispozici větší finanční obnos a chcete ho na danou dobu investovat. Víte, že peníze nebudete po tuto dobu potřebovat a tak je investujete. Termínované vklady s garancí pak představují jistotu, že obdržíte alespoň nějakou minimální sumu. To vše je vždy jasně definováno ve smlouvě. Na druhou stranu u negarantovaných termínovaných vkladů může klient podstatně více vydělat a tak jsou i tyto nezajištěné vklady velice oblíbené.