Finanza

You are here Povinné ručení

Povinné ručení

Povinné ručení

Povinné ručení je produkt určený všem majitelům vozů, kteří jezdí po českých silnicích. Jde o zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidla na pozemních komunikacích.

Každý automobil tak musí tento finanční produkt mít sjednaný, jinak se vystavuje riziku doměření pojistného zpětně Českou kanceláří pojistitelů a tím si zadělat na podstatně výraznější pokutu a následné doměření výše pojistného za každý den, kdy vozidlo nebylo pojištěno.

Účel povinného ručení

Povinné ručení slouží majiteli vozidla v případě, že způsobí dopravní nehodu. Škody způsobené poškozenému a dalším osobám jsou právě z viníkova povinného ručení hrazeny bez další spoluúčasti. Obvykle jsou dány horní limity plnění, které musí pojišťovny nabízet. V současnosti jde o 35 milionů Kč na škody na majetku a 35 milionů Kč na škody na zdraví poškozených.

Co povinné ručení nehradí

Povinné ručení není možné využít na proplácení škod vzniknutých na škodě viníkova vozidla. Tyto škody může uhradit pojišťovna pouze prostřednictvím jiného produktu – havarijního pojištění. Povinné ručení se vztahuje pouze na škody u poškozených při dopravní nehodě. Viníkovu škodu povinné ručení nekryje.

Možnosti povinného ručení

Povinné ručení je tak rozšířený produkt, že existuje celá řada připojištění a dalších možností, jak ochránit sebe, svůj majetek i život. K povinnému ručení je vhodné využívat další formy připojištění, jelikož jsou podstatně levnější, než kdyby je člověk zřizoval samostatně. Navíc ve spojení s havarijním pojištěním tvoří povinné ručení komplexní balík ochrany pro téměř všechna rizika, která jsou s provozováním vozidla spojena. A navíc, při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění u jedné instituce získá člověk velice výrazné slevy.