Finanza

You are here Pojišťovny

Pojišťovny

Pojišťovny

Pojišťovny jsou specializované instituce na poskytování pojistných produktů. Pojišťovna, v odborné terminologii pojistitel, je instituce, která obvykle navrhuje smlouvu, kterou může nebo nemusí člověk uzavřít.

Jde o relativně jasný právní vztah. Ze smlouvy s pojišťovnou pak klientům plynou povinnosti v podobě placení pojistného a zároveň z ní vyplývají práva spojená s výplatou plnění v jasně definovaných případech.

Smlouvy s pojišťovnami

Smlouva s pojišťovnou je tedy základní právní dokument, od kterého jsou všechny další věci odvislé. Druhým neméně důležitým dokumentem jsou obchodní, respektive pojistné podmínky. Ty určují všechny případy, kdy bude z pojištění plněno, kolik, ale také přesně definuje okolnosti, za kterých nebude pojištěnému plněno vůbec. Takové věci jsou specifikovány ve

výlukách z pojištění.

Speciální akce pojišťoven

Pojišťovny v ČR čelí, stejně jako kterékoliv jiné podnikatelské subjekty, neustálému tlaku konkurence. Proto se snaží nabízet nejrůznější nové produkty, slevy a akce. Právě při takových akcích se dají nemalé prostředky na pojištění ušetřit. Navíc, pokud člověk využije nějakého rychlého realtimového porovnání, má jasnou představu o tom, kde je zrovna daný druh pojištění nejlevnější.

Pojišťovny a riziko

Peníze, které člověk svěřuje pojišťovně, pojišťovna dále využívá. Podnikání v pojišťovnictví nespočívá totiž pouze v uzavírání smluv, kontrole a vyplácení plnění. Pojišťovny také investují. Mají však jasně stanoveno, kam mohou, a kam naopak nesmějí „své“ peníze investovat. Jde spíše o konzervativní investování, přesto i tak mohou pojišťovny vhodnou alokací prostředků dosahovat solidních výnosů, které se rázem mohou projevit v lepších sazbách či výhodnějším úročení speciálních pojistných produktů.