Finanza

You are here ÚVĚRY A PŮJČKY Úvěry Charakteristika úvěrů

Charakteristika úvěrů

Úvěrů je na našem trhu značné množství. Samotné slovo úvěr pak znamená půjčku peněz za úrok. Druhy úvěrů se pak dělí do velkého množství kategorií. Jaké jsou základní druhy úvěrů, se můžete dozvědět v následujícím textu.

V základním rozdělení se úvěry dělí dle poskytovatele na bankovní úvěry a nebankovní úvěry. Bankovní úvěr nám pak poskytuje některá z bankovních institucí a jedná se o jednu z nejméně rizikových možností poskytnutí úvěru. Nebankovní úvěr poskytují většinou soukromí investoři, nebo instituce, které již nepatří do bankovního sektoru a mají dostatečný kapitál pro poskytování takových půjček.

Úvěry podle splatnosti

Dalším důležitým faktorem, podle kterého se úvěry rozdělují, je délka splatnosti. V tomto směru se úvěry rozdělují na:

 • Krátkodobé úvěry - s dobou splácení do 1 roku
 • Střednědobé úvěry - s dobou splácení od 1 roku do 4 let
 • Dlouhodobé úvěry – doba splatnosti je vyšší než 4 roky

Úvěry podle čerpání

Rozhodující je také způsob čerpání úvěru, který se většinou dělí do dvou základních kategorií.

 • Jednorázový úvěr – klienti čerpají předem stanovenou částku jednorázově nebo postupně na základě předem dohodnutých termínů
 • Úvěrová linka – klienti si opakovaně půjčují finanční prostředky určené pro financování svých osobních potřeb do výše předem stanoveného úvěrového limitu

Úvěry podle subjektu

Mezi další základní kategorie úvěru pak patří také rozdělení subjektů, kterým jsou finanční prostředky poskytovány.

 • Úvěry občanům – ty mívají většinou formu čerpání v podobě osobního úvěru, nebo účelového úvěru např. pro nákup domu či pozemku
 • Podnikatelské úvěry – ty slouží především k financování provozních či investičních potřeb firmy
 • Mezibankovní úvěry Úvěry pro města a obce

Základní členění úvěrů

Všechny tyto typy úvěrů se pak dělí do několika základních skupin.

 • Podnikatelské úvěry
 • Spotřebitelské úvěry
 • Kontokorentní úvěry
 • Kreditní a úvěrové karty
 • Splátkový prodej
 • Leasing