Finanza

You are here ÚVĚRY A PŮJČKY Leasing Modifikované formy leasingu

Modifikované formy leasingu

Leasing není pouze dlouhodobý či krátkodobý pronájem movitých věcí, ale může s sebou přinášet i zcela specifický druh financování majetku, který výrazně usnadňuje podnikatelům jejich situaci.

Existuje celá řada speciálních druhů leasingu, které sice nemají v zákoně jasnou definici, přesto se velice hojně v ekonomické praxi používají.

Zpětný leasing

První a asi i nejrozšířenější formou modifikovaného leasingu je zpětný leasing. Ten funguje následovně. Majitel movité věci, podnikatel potřebuje hotovost, ale i používat danou věc. Prodá tak věc leasingové společnosti, která mu jí následně pronajme na leasing. Majitel tak získá hotovost a postupně věc splácí. Leasingová společnost získá svou marží navíc ke kupní ceně. Obě strany jsou spokojené a podnikatel má rychle peníze pro svou potřebu.

Subleasing

Subleasing je velice specifický druh leasingu. Využívají ho především podnikatelé, jejichž produkce má sezónní charakter a nevyužívají movitý majetek celý rok. Mohou tak díky subleasingu danou pronajatou věc na klasický leasing půjčit dále. Nový nájemce platí původnímu nájemci, který platí leasingové společnosti, přestože předmět používá další osoba. Velice efektivní nástroj pro financování leasingu mimo potřeby podniku.

Přeshraniční leasing

Poslední formou, která je více užívaná je přeshraniční leasing, který představuje leasing za hranicemi země. Jsou s ním spjata určitá rizika v podobě kurzových rozdílů, jazyku, jiných zákonů a podobně. Přesto se i tento druh leasingu využívá a má své uplatnění.