Finanza

You are here ÚVĚRY A PŮJČKY Leasing Konec leasingu fyzických osob

Konec leasingu fyzických osob

Leasing patřil a určitě patří k nejzajímavějším formám při firemním financování vozidel. S novou úpravou zákona však začínají leasingové společnosti couvat. Ne přímo v oblasti společností, ale v oblasti fyzických osob.

Společnostem stále leasing přináší zajímavou možnost, jak bez vysokých nákladů velice efektivně využívat samostatných movitých věcí.

Fyzické osoby mají smůlu

Jde o to, že nový zákon o spotřebitelském úvěru, který prakticky řeší vztah fyzické osoby a leasingové společnosti, je možné do 14 dnů bez udání důvodu od smlouvy odstoupit. Pro leasingové společnosti a využití leasingu na nákup nových vozidel vzniká veliký problém. Možnost lidí vrátit do 14 dnů vozidlo. Toto auto již nebude nové a jeho cena výrazně klesá. Leasingovým společnostem tak vyvstávají náklady, které nemohou financovat.

Zrušení leasingu

Pro fyzické osoby tak přestaly leasingové společnosti tento produkt nabízet. Leasing tak stále funguje u firemní klientely, kde se těší relativně velké oblibě, ale fyzická osoba si již automobil na leasing nekoupí. Ostatně ani kupovat automobil na splátky obecně není příliš využíváno, jelikož je zde stejný problém.

Nová zákonná úprava

Zákonodárci by se měli inspirovat v Evropě, kde je leasing legitimní smluvní formou. U nás leasing prakticky neexistuje. Jde o nájem movité věci. Z tohoto důvodu dochází také k celé řadě nesrovnalostí, problémům a nevyřešeným sporům. Kdyby byl jasně v zákoně zaveden termín leasing, mnohé by se usnadnilo a fyzické osoby by opět dostali možnost, koupit si auto na leasing.