Finanza

You are here EKONOMIKA Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika představuje stav hospodářství. Obvykle se hovoří o ekonomice nějaké organizace, státu či uskupení států. Často dochází k zaměňování pojmů ekonomika a ekonomie. Ekonomika je tedy stav hospodářství, kdežto ekonomie je věda, která se právě příčinami, stavem a fakty ohledně stavu ekonomiky zabývá.

Dva pohledy na ekonomiku

Na ekonomiku se však navíc dá nahlížet ze dvou hledisek. Jedním je jakési hospodaření, druhým hospodářství a následně také využití pojmu hospodárnost. Hospodaření představuje nejrůznější ekonomické činnosti, které vedou k nějakému cíly. U podniků je to zisk u státu obvykle zabezpečení existence. Druhý pohled v oblasti hospodářství jde o národní, podnikové či nadnárodní sledování a analyzování stavu. A konečně ekonomika a hospodárnost spočívá v tom, že ekonomické zdroje jsou omezené, kdežto ekonomické potřeby téměř bez omezení.

Subjekty každé ekonomiky

Pokud budeme brát ekonomiku státu, do hry vstupují tři skupiny subjektů. Jde především o domácnosti, které představují jednotlivci s vlastními ekonomickými zájmy. Následují firmy, které opět sledují svůj ekonomický prospěch. A posledním subjektem je stát, kam patří všechny orgány státní moci a jejich cíle. Někdy se také v ekonomické teorii řeší pojem zahraničí.

Ekonomika dnes a kdysi

Ekonomika každé společnosti funguje na jednoduchých principech. Každá společnost, již od začátku civilizace, se vždy musí snažit hospodařit se svými zdroji (přírodní, lidské, informační …) tak, aby přežila. Dnešní pohled v oblasti přežití ustupuje do pozadí, a ekonomiky využívají své zdroje, aby dosáhly maximálně možného blahobytu a ekonomického růstu. Ten je spojen samozřejmě především s bohatstvím a uznáním.