Finanza

You are here ÚVĚRY A PŮJČKY Leasing

Leasing

Modifikované formy leasingu

Leasing není pouze dlouhodobý či krátkodobý pronájem movitých věcí, ale může s sebou přinášet i zcela specifický druh financování majetku, který výrazně usnadňuje podnikatelům jejich situaci.

Konec leasingu fyzických osob

Leasing patřil a určitě patří k nejzajímavějším formám při firemním financování vozidel. S novou úpravou zákona však začínají leasingové společnosti couvat. Ne přímo v oblasti společností, ale v oblasti fyzických osob.

Leasingová kalkulačka

Leasing je jednou z nejzajímavějších forem financování dlouhodobého majetku. Obvykle je vhodné využít leasing k financování vozidel či strojů, jelikož právě v podnikání přináší leasing nejvyšší úspory.

Leasing

Leasing

Leasing je velice specifickým obchodem. V naší zemi má leasing dvě klasické formy. Operativní a finanční leasing. Oba se diferencují v celé řadě věcí, avšak přesto mají základní myšlenku společnou. Jedna strana smlouvy poskytuje nějaký předmět k užívání a druhá strana tento předmět užívá.