Finanza

You are here EKONOMIKA

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika

Ekonomika představuje stav hospodářství. Obvykle se hovoří o ekonomice nějaké organizace, státu či uskupení států. Často dochází k zaměňování pojmů ekonomika a ekonomie. Ekonomika je tedy stav hospodářství, kdežto ekonomie je věda, která se právě příčinami, stavem a fakty ohledně stavu ekonomiky zabývá.