Finanza

You are here EKONOMIKA Finanční úřad

Finanční úřad

Finanční úřad je institucí, která eviduje a také kontrolu prakticky veškeré dění v oblasti podnikání u nás. Jedná se především o kontrolu finančních toků, daní a veškeré podnikatelské aktivity.

Důležité je si uvědomit, že finanční úřad má vždy pouze určitou omezenou působnost. Obvykle jde o obce s rozšířenou působností respektive o okresní města.

Pokuty

Finanční úřad funguje na represivním způsobu hodnocení firemních činností. Jde o to, že pokud při své kontrole finanční úřad najde nějakou chybu, okamžitě danému finančnímu subjektu udělí pokutu. Tyto pokuty mohou často být až likvidační a to se třeba nemusí ani prokázat úmysl či vina dané společnosti.

Pokuty finančnímu úřadu

Na druhé straně, pokud se něčeho dopustí sám finanční úřad na podniku, nikdo tuto skutečnost nezohledňuje. Pozdě vyplacené přeplatky daní, bonusy a podobně nikoho nevzrušují. Finanční úřad má velice nízký dohled a sankce za případné zpoždění plateb prakticky nejsou na pořadu dne.

Ochrana před finančním úřadem

Finanční úřad může kontrolovat podnikové záznamy několik let nazpět. Z některých dokumentů jde dokonce až o 10 let zpětně, kdy může nahlížet do dokumentů a podnikatel musí mít tuto evidenci v pořádku. Co se týče ochrany před pokutami ohledně daňového přiznání, je vhodné využít k těmto věcem daňového poradce, který je ze zákona pojištěn a může vám v lecčems pomoci a ušetřit vám nemalé prostředky.