Finanza

You are here BANKOVNICTVÍ Bankovnictví obecně Bankovní účet

Bankovní účet

Bankovní účet, budeme se nyní zabývat běžným bankovním účtem, je hlavním prvkem dnešního bankovnictví. Funguje jako bezhotovostní místo, kam může zaměstnanec dostávat svou výplatu, podnikatel přijímat své výnosy a zároveň odkud se peníze dají velice pohodlně odesílat třetím stranám.

Možnosti bankovního účtu

Bankovní účet nabízí nepřeberné množství funkcí a variant. Předně jde o možnosti povolení inkasa, tedy strhávání automatických pravidelných plateb z účtu například za telefon či elektřinu. Následují jednorázové či pravidelné příkazy, kdy je možné zadávat jednu či více platebních operací, které bankovní účet automaticky obstará.

Rizika bankovního účtu

Bankovní účet, stejně jako jakýkoliv jiný finanční produkt podléhá celé řadě rizik. Důležité je si však uvědomit, že peníze na bankovním účtu jsou relativně dobře chráněny. Jde především o ochranu před krachem banky, kdy jsou vklady na bankovním účtu u jedné banky pojištěny do výše 100 000 eur, tedy něco okolo 2,4 milionů Kč.

Varianty bankovního účtu

Jak jistě všichni víme, základní variantou bankovního účtu je běžný bankovní účet. Ten slouží na příjem a odesílání plateb a běžný platební styk. Dále je možné si zřídit spořicí bankovní účet, který je vhodný na krátkodobé a spíše nepravidelné spoření, kdy nevíme, zda budeme peníze potřebovat. Následuje termínovaný bankovní účet, kam uložíme peníze na předem určenou dobu a ty se nám více úročí. A například podnikatelský bankovní účet, který je určen výhradně pro podnikání, a kde nedochází k automatickému srážení daní.