Charakteristika úvěrů

Úvěrů je na našem trhu značné množství. Samotné slovo úvěr pak znamená půjčku peněz za úrok. Druhy úvěrů se pak dělí do velkého množství kategorií. Jaké jsou základní druhy úvěrů, se můžete dozvědět v následujícím textu.

V základním rozdělení se úvěry dělí dle poskytovatele na bankovní úvěry a nebankovní úvěry. Bankovní úvěr nám pak poskytuje některá z bankovních institucí a jedná se o jednu z nejméně rizikových možností poskytnutí úvěru. Nebankovní úvěr poskytují většinou soukromí investoři, nebo instituce, které již nepatří do bankovního sektoru a mají dostatečný kapitál pro poskytování takových půjček.

Úvěry podle splatnosti

Dalším důležitým faktorem, podle kterého se úvěry rozdělují, je délka splatnosti. V tomto směru se úvěry rozdělují na:

Úvěry podle čerpání

Rozhodující je také způsob čerpání úvěru, který se většinou dělí do dvou základních kategorií.

Úvěry podle subjektu

Mezi další základní kategorie úvěru pak patří také rozdělení subjektů, kterým jsou finanční prostředky poskytovány.

Základní členění úvěrů

Všechny tyto typy úvěrů se pak dělí do několika základních skupin.

Aktualizováno Úterý, 28 Prosinec 2010 15:06